18 mrt 2022 16:19

Verdeling van de Infrabelsubsidie 2022 en financiering van een studie voor de spoorverbinding tussen Dinant en Givet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de OPEX/CAPEX-verdeling van de Infrabelsubsidie voor 2022 wijzigt en dat voorziet in de financiering van een studie met het oog op de heropening van de spoorverbinding tussen Dinant en Givet (Frankrijk).

Gelet op de evolutie van haar schuld heeft Infrabel in november 2021 een bedrijfsplan uitgewerkt dat haar in staat moet stellen om in 2022 haar rekeningen in evenwicht te brengen en het schuldplafond van 2 150 miljoen euro te respecteren. Daarvoor voorziet het ontwerp in een overdracht van 20 miljoen euro van de investeringssubsidie naar de exploitatiesubsidie.

Het ontwerp trekt daarnaast 118 000 euro uit voor de financiering van een studie met het oog op de heropening van de spoorverbinding tussen Dinant en Givet (Frankrijk).

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden