13 jul 2018 16:03

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2017 en 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2017 en het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2018, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2017 wordt gewijzigd ten opzichte van de verdeling van de subsidies voorzien in het voorlopige plan. Het globale bedrag van de toegekende subsidies wordt teruggebracht tot 185.300.000 euro. De verdeling tussen de gemeenschappen wordt ook in die zin aangepast. Een andere wijziging houdt rekening met de herschikking in de staatsbegroting in de loop van 2017, ten voordele van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. De derde wijziging heeft betrekking op de rubriek 'Nationaal Prestige', die wordt teruggebracht tot 8.338.592 euro om het totale subsidiebedrag na te leven en in evenwicht te brengen.  

Het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2018 bedraagt 185.300.000 euro.