22 jan 2016 12:55

Verdeling van de zaken van de rechtbanken van eerste aanleg van verschillende gerechtelijke arrondissementen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, na het advies van de Raad van State, in tweede lezing vier ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbanken van eerste aanleg van verschillende gerechtelijke arrondissementen. De ontwerpen werden aan het advies van de Raad van State aangepast.

De wet van 1 december 2013 hervormt de gerechtelijke arrondissementen en wijzigt het Gerechtelijk Wetboek om een grotere mobiliteit van de leden van de rechtelijke orde te verkrijgen. Deze wet voorziet in artikel 186 dat de Koning een of twee afdelingen exclusief bevoegd kan verklaren voor bepaalde categorieën van zaken.

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen:
Het ontwerp voorziet in een centralisatie van een groot aantal materies in een of twee afdelingen van het gerechtelijk arrondissement. De afdeling Antwerpen blijft echter steeds bevoegd gelet op haar ligging in het arrondissement en de gemakkelijke bereikbaarheid voor de burger, dit naast een andere afdeling (Turnhout of Mechelen) om de afdeling Antwerpen te ontlasten in een aantal materies.

Gerechtelijk arrondissement Luik:
Het ontwerp voorziet de centralisatie van een aantal materies of bevoegdheden, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, in een afdeling van het gerechtelijk arrondissement Luik. Wanneer een afdeling een bevoegdheid in een materie verliest, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend in andere materies. Het gaat dus om een overdracht van bevoegdheden die een zeker evenwicht tussen de afdelingen van het arrondissement moet verzekeren en verantwoord is door de aanwezigheid van gespecialiseerde magistraten in bepaalde materies in bepaalde afdelingen.

Gerechtelijk arrondissement Namen:
Het ontwerp maakt de afdeling Namen exclusief bevoegd voor het hele arrondissement voor zaken met betrekking tot overtredingen van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten (sociaal strafrecht), sociaaleconomische aangelegenheden, financiële en fiscale zaken en douane en accijnzen.

Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen:
Het ontwerp bevestigt de bestaande situatie door de afdeling Gent exclusief bevoegd te verklaren voor bepaalde materies.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.