14 jul 2017 15:58

Verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid. 

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de vervanging van twee koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 19 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid
  • het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot uitvoering van artikel 7, §1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009,

Deze vervanging volgt na de aanpassing van de wet van 6 december 2005 door de programmawet van 25 december 2016. Het gaat voornamelijk om technisch noodzakelijke wijzigingen.

Om duidelijkheid te scheppen en om tegemoet te komen aan het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, geaccrediteerd bij de federale politie, bevat het ontwerp van koninklijk besluit de bepalingen van de vorige twee koninklijke besluiten, aangepast aan de nieuwe tekst van de wet van 6 december 2005. Het ontwerp heft beide koninklijke besluiten op.  

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.