11 dec 2021 12:55

Verdeling van het bedrag bestemd voor de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft voor 2022 het bedrag van 31 miljoen euro geïndexeerd te verdelen tussen de twee fondsen die actief zijn in de sector van het fundamenteel onderzoek.

Het voor 2022 te verdelen basisbedrag bedraagt 39.315.495,63 euro. De verdeling tussen de Fondsen voor Wetenschappelijk Onderzoek is als volgt:

  • Fonds voor wetenschappelijk onderzoek-Vlaanderen (FWO): 20.566.775,35 euro
  • Fonds national de la recherche scientifique (FNRS): 18.748.720,28 euro

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2022