14 apr 2023 15:44

Verdeling van het bedrag bestemd voor de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2023 de enveloppe van de Wetenschappelijke Maribel verdeelt tussen het FWO en het FNRS. Voor 2023 gaat het om een bedrag van 44.275.633 euro. 

De verdeling van de Wetenschappelijke Maribel is als volgt:

  • Fonds voor wetenschappelijk onderzoek-Vlaanderen (FWO): 22.554.117 euro
  • Fonds national de la recherche scientifique (FNRS): 21.721.516 euro

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2023