11 dec 2014 16:21

Verdeling van het saldo van het Verkeersveiligheidsfonds voor het jaar 2009

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdelingsmodaliteiten van het saldo van het Verkeersveiligheidsfonds voor 2009.

Elk jaar wordt het bedrag van het Verkeersveiligheidsfonds als volgt verdeeld: 

 • 5% van het gedrag gaat naar de FOD Justitie
 • zo'n 10 miljoen euro zijn bestemd voor gemeenschappelijke aankopen 
 • maximum 300.000 euro gaan naar het departement Mobiliteit en Transport
 • het resterend bedrag (het saldo) wordt verdeeld onder de federale politie en de lokale politiezones

Voor het saldo van het begrotingsjaar 2009 wordt het bedrag (9.099.744,72 euro) als volgt verdeeld:

 • federale politie: 454.987,24 euro (5 % van het saldo)
 • politiezones: 8.644.757,48 euro (95 % van het saldo) te verdelen volgens de lokalisering van de overtreding:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 924.786,15 euro
  • Vlaams Gewest: 5.826.350,4 euro
  • Waals Gewest: 1.893.620,9 euro

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende de toewijzing van het saldo 2009