03 apr 2020 16:59

Verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de registratie van de huurovereenkomsten verder moderniseert.

Dit voorontwerp kadert in een ruimere modernisering van de manier waarop huurcontracten worden aangeboden, tot de formaliteit van de registratie ervan. Het creëert met name een wettelijke basis voor de vermelding van het rijksregisternummer in de formulieren voor de registratie van papieren huurovereenkomsten. Het verbetert en herstructureert ook de gerelateerde teksten in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, en vervolgens aan de Raad van State.