15 okt 2015 12:39

Verdere uitvoering Europese verplichtingen inzake justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf.

Het voorontwerp van wet streeft drie doelstellingen na:

  • het verder conform maken van de Belgische wetgeving met de Europese richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers
  • een aantal punctuele wijzigingen doorvoeren in het strafrecht en in de strafprocedure om verder aan de vereisten van de richtlijn 2011/38/EU te voldoen, ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
  • het verder conform maken van de Belgische wetgeving met de richtlijn 2002/90/EG inzake omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf en het strafrechtelijk kader vesterken voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.