04 dec 2021 09:20

Verderzetting sociaal akkoord omtrent intern compensatiefonds voor de diamantsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het intern compensatiefonds voor de diamantsector.

Het ontwerp voert het akkoord inzake het sociaal plan in de diamantsector, dat reeds bestaat sinds 2006, verder uit voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Concreet betreft dit ontwerp de verderzetting van de opschorting van de door de diamanthandelaars verschuldigde retributie op de invoer van ruwe diamant.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2022, 2023 en 2024