22 feb 2008 19:30

Verdrag tussen België en India

Verdrag tussen België en India over de sociale zekerheid

Verdrag tussen België en India over de sociale zekerheid

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee hij de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en India aan het Parlement kan voorleggen.

Het verdrag heeft twee belangrijke doelstellingen:

De Indische werknemers die tijdelijk naar België zijn gestuurd, zullen geen sociale bijdragen meer in België moeten betalen. Ze zullen uitsluitend in India bijdragen betalen en tijdens hun verblijf in België enkel onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel van India. Hetzelfde geldt voor de Belgische werknemers die tijdelijk naar India worden gestuurd.

De Indische werknemers die in België wel sociale bijdragen hebben betaald of zullen betalen, behouden hun pensioenrechten. Dat wil zeggen dat als ze België verlaten hun ouderdoms- of overlevingspensioen krijgen uitbetaald, of ze zich in België bevinden of niet, vanaf de dag dat ze de pensioenleeftijd hebben bereikt. Het verdrag biedt dezelfde garanties aan de Belgische werknemers die in India bijdragen hebben betaald.
België is het eerste land in de wereld waarmee India een dergelijk verdrag sluit.