17 jul 2009 11:53

Verdrag tussen België en Nederland

Onderbrenging van gevangenen in Nederlandse gevangenis

Onderbrenging van gevangenen in Nederlandse gevangenis

Om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan, heeft de ministerraad met Nederland een samenwerkingsakkoord gesloten om detentieplaatsen in Nederland te gebruiken voor Belgische gedetineerden. 

België kampt met een structureel tekort aan detentieplaatsen. Met het Belgische masterplan 2008-2012 komen er extra plaatsen vanaf 2012. Nederland heeft echter een teveel aan detentieplaatsen. Daarom is de Belgische overheid met de Nederlandse overheid overeengekomen om als noodoplossing tot 2012 de inrichting in Tilburg te gebruiken en er Belgische gevangenen in onder te brengen. De inrichting zal als bijhuis fungeren van Wortel. De gedetineerden behouden hun Belgische rechtspositie.

De Nederlandse overheid stelt het personeel en de matieriële middelen ter beschikking. De afspraken hierover worden geregeld in het samenwerkingsakkoord.