29 jan 2015 12:21

Verdrag tussen België en Nederland over de uitwisseling van gegevens om personen die ervan verdacht worden verkeersovertredingen te hebben gepleegd te identificeren

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag* tussen België en Nederland over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg.

Het betreffende verdrag voorziet in de wettelijke basis om tot grensoverschrijdende uitwisseling van persoons- en inschrijvingsgegevens tussen België en Nederlanden te komen in het kader van de handhaving van verkeersovertredingen. Concreet betekent dit dat de gegevensuitwisseling enkel van toepassing kan zijn voor voertuigen die in een van beide landen zijn ingeschreven en voor welke voertuigen een overtreding is vastgesteld in het andere land.

Deze gegevensuitwisseling zal de handhaving van de betrokken verkeersovertredingen door het betrokken land faciliteren doordat de procedure voor uitwisseling van de persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen vereenvoudigd wordt via een elektronische uitwisseling, waarbij er geen verdere manuele manipulatie meer nodig zal zijn.

* gedaan te Brussel op 25 april 2013