04 jun 2015 17:04

Verdrag tussen België en Zuid-Korea betreffende het werkvakantieprogramma

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag* tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea betreffende het werkvakantieprogramma.

Eens deze overeenkomst, na de ratificatieprocedure, in werking zal getreden zijn, zal ze jonge Belgen (van 18 tot 30 jaar) de mogelijkheid te bieden naar Korea te reizen en jonge Koreanen, binnen dezelfde leeftijdscategorie, naar België te reizen voor een verblijf van maximum één jaar. Tijdens deze periode zullen ze de gelegenheid hebben om de levenswijze van het gastland te leren kennen. Het hoofddoel van de overeenkomst is de begunstigden toe te laten om als vakantieganger in het land te verblijven terwijl ze de mogelijkheid hebben om hun financiële middelen aan te vullen door het verrichten van arbeid.

Deze overeenkomst somt de voorwaarden op waaraan de jongeren moeten voldoen om zich voor een werkvakantieprogramma in te schrijven en beschrijft de procedure welke ze moeten volgen om het vereiste visum te verkrijgen. Ze preciseert ook welke rechten en verplichtingen van toepassing zijn op de situatie van de onderdanen van elk van de betrokken landen wanneer ze op het grondgebied verblijven van de andere partij in het kader van het werkvakantieprogramma.

* ondertekend te Brussel op 14 april 2014