24 sep 2010 11:39

Verdrag van Lissabon

Protocol ter wijziging van het protocol betreffende de overgangsbepalingen, gehecht aan het Verdrag van Lissabon

Protocol ter wijziging van het protocol betreffende de overgangsbepalingen, gehecht aan het Verdrag van Lissabon

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de Ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd waarbij het protocol ter wijziging van het protocol betreffende de overgangsbepalingen (protocol nr. 36), gehecht aan het Verdrag van Lissabon, wordt aangenomen.

Dit protocol houdt een wijziging in van de samenstelling van het Europees Parlement om het aantal zetels in overeenstemming te brengen met de bepalingen vastgesteld op basis van het Verdrag van Lissabon.

Doordat het Verdrag van Lissabon nog niet in werking was getreden in juni 2009, werden de laatste Europese verkiezingen op basis van de bepalingen van het Verdrag van Nice georganiseerd. Dit had tot gevolg dat er slechts 736 Europese parlementsleden werden verkozen, terwijl het Verdrag van Lissabon een maximum aantal van 751 leden vooropstelt.

Het protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen werd daarom gewijzigd, zodat het aantal Europese parlementsleden nog voor de verdere duur van de legislatuur 2009-2014 kan worden verhoogd.

Twaalf lidstaten verkrijgen bijkomende Europese parlementsleden. Het aantal Belgische Europese parlementsleden wordt echter niet gewijzigd.

Het ontwerp van instemmingswet zal voorgelegd worden voor advies aan de Raad van State alvorens ingediend te worden bij het federale Parlement.