07 mei 2021 17:03

Verdubbeling van het maandbedrag voor inkomsten uit bepaalde categorieën van het verenigingswerk

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering van de wet betreffende het verenigingswerk.

De wet bepaalt dat de Koning bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit het maandbedrag kan verhogen voor inkomsten uit specifieke categorieën van het verenigingswerk. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt van deze mogelijkheid gebruik om een verhoging door te voeren voor volgende categorieën:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Het bedrag van de verhoging wordt verdubbeld, dat wil zeggen van 532,50 euro naar 1.065 euro per maand, maar is beperkt in de tijd en slechts van toepassing voor het derde kwartaal van 2021. Bovendien blijft het toegestane jaarlijkse bedrag ongewijzigd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk