11 dec 2021 12:55

Verduidelijking in de regelgeving over de flexi-jobs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Om te beantwoorden aan een advies van de Nationale Arbeidsraad is het doel van dit voorontwerp te verbieden dat een werknemer via een uitzendkantoor als flexi-jobber wordt tewerkgesteld bij dezelfde werkgever als diegene waarmee de werknemer rechtstreeks verbonden is met een arbeidsovereenkomst.

De werknemer kan dus alleen worden tewerkgesteld in het kader van een flexi-job voor zover hij gedurende dezelfde periode in kwartaal T niet wordt ingeschakeld in het kader van een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te voeren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.