19 apr 2024 20:19

Verduidelijking rol en actualisatie aanstellingsvoorwaarden inspecteurs van de luchthaveninspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de rol van de inspecteurs van de luchthaveninspectie en hun verhouding tot de Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) verduidelijkt.

Het ontwerp geeft gevolg aan een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, en verduidelijkt de gezagsverhouding tussen de DGLV en bepaalde leden van het luchthaveninspectiepersoneel van de exploitant van de luchthaven van Brussel-Nationaal die zijn aangesteld om bijzondere bevoegdheden uit te oefenen op het gebied van de veiligheid. Het gaat hierbij zowel om de rapporteringslijnen als de functionele en hiërarchische relatie.

Daarnaast worden de aanstellingsvoorwaarden voor functies die een hoog niveau van beveiliging op de luchthaven garanderen geactualiseerd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.