14 jul 2017 15:58

Verduidelijking van de wetgeving in verband met de postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed betreffende de postdiensten.

Het voorontwerp verzekert de continuïteit met het bestaande wet- en regelgevend kader, maar tegelijk wordt meer flexibiliteit ingebouwd om de aanbieder van de universele dienst toe te laten in te spelen op de veranderende behoeften van de gebruikers. Er worden ook mechanismen ingevoerd om te vermijden dat de universele dienst afhankelijk zou worden van overheidsfinanciering.

De krachtlijnen van het wetsontwerp betreffende de postdiensten zijn de volgende:

  • Afschaffing van de operationele vergunningsvoorwaarden, in lijn met de vraag van Europese Commissie
  • continuïteit van de voorziening van de universele dienst
  • voorspelbaar en stabiel prijscontrolemechanisme
  • continuïteit van het 'social level playing field'

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.