27 nov 2015 17:09

Verduidelijkingen in de procedure om de hoedanigheid van ambachtsman te erkennen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de wet van 19 maart 2015 wijzigt over de wettelijke definitie van de ambachtsman.

Het voorontwerp van wet bepaalt voortaan dat de afwezigheid van beslissing van de Commissie of Raad "Ambachtslieden" binnen de wettelijke termijn als aanvaarding geldt van de erkenning of de verlenging van de hoedanigheid van ambachtsman en niet meer als weigering. De wet van 19 maart 2014 voorziet namelijk dat de ambachtsman die aan de voorwaarden, gedefinieerd door de wet, beantwoordt, een aanvraag kan indienen bij de Commissie om de hoedanigheid van ambachtsman te verkrijgen en dat hij ook een beroep kan indienen tegen de beslissing van de Commissie bij de Raad "Ambachtslieden". 

Naast enkele procedurele aanpassingen bepaalt het voorontwerp ook dat de niet-naleving van de voorwaarden van de wet enkel tot een intrekking kan leiden wanneer deze niet-naleving langer dan drie maanden duurt. Ten slotte bepaalt het voorontwerp van wet de aanwijzing van plaatsvervangers binnen de Raad "Ambachtslieden".

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.