17 nov 2014 13:37

Verduidelijkingen voorwaarden woonbonus voor het aanslagjaar 2015

De FOD Financiën schept duidelijkheid over de voorwaarden waaraan hypthecaire leningen die afgesloten zijn in 2014 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning, ook wel gewestelijke woonbonus genoemd.

Vanaf aanslagjaar 2015 of het inkomstenjaar 2014 kan, indien aan alle voorwaarden is voldaan, de belasingvermindering voor enige woning worden verleend onder de vorm van een gewestelijke woonbonus.

Het belastingvoordeel voor de uitgaven van hypothecaire leningen die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus die men sluit vanaf 1 januari 2015 wijzigt, zelfs indien de gewesten daaromtrent geen nieuwe maatregel nemen.

Als gevolg daarvan bespoedigen velen hun beslissing om een hypothecaire lening te sluiten die de aankoop, bouw of vernieuwing van hun eigen woning financiert.

Het bericht van de FOD Financiën gaat in op de voorwaarden met betrekking tot de afsluitingsdatum van de hypothecaire lening, de enige woning van de kredietnemer en het zelf betrekken van de woning.