13 okt 2023 16:54

Vereenvoudiging van de toegang tot de functie van brandweerman

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de toegang van kandidaten tot de functie van brandweerman.

Deze ontwerpen beantwoorden aan de volgende doelstellingen:

  • het voor kandidaten gemakkelijker maken om brandweerman te worden door de procedures voor het federale geschiktheidsattest (FGA), de eerste stap bij de aanwerving van een brandweerman, te vereenvoudigen
  • tot een coherente en pedagogisch verantwoorde opleiding komen, zonder in te boeten op kwaliteit en veiligheid, waarbij een grote mate van flexibiliteit, keuzevrijheid en het zeer snel inzetbaar maken van het personeel in opleiding voorop staan
  • de erkenning van opleidingen die niet georganiseerd worden door de opleidingscentra als voortgezette opleiding mogelijk maken
  • nieuwe gelijkstellingen creëren tussen opleidingen evenals nieuwe (dienst)vrijstellingen om bepaalde lessen te volgen

De wijzigingen kwamen tot stand na besprekingen in werkgroepen met de verschillende stakeholders. Het betreft wijzigingen die geen fundamentele hervorming van de inhoud van de opleiding of de principes van het FGA impliceren, maar die wel veel tijdswinst en voordelen voor het personeel of voor de organisatie van de opleidingscentra en de hulpverleningszones inhouden.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa