08 feb 2006 15:34

Vereffening van Berlaymont NV 2000

Ontbinding en vereffening van Berlaymont 2000

Ontbinding en vereffening van Berlaymont 2000

De Ministerraad besliste op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om de vereffening van Berlaymont nv 2000 goed te keuren. Hij gaf de Minister opdracht alle maatregelen te nemen om de procedure voor die vereffening op te starten en een werkgroep beleidscoördinatie samen te roepen, die het verloop van de procedure zal volgen. Berlaymont nv 2000 werd in 1990 opgericht met als maatschappelijk doel een erfpachtrecht op het Berlaymont gebouw te verwerven, het te renoveren en ter beschikking te stellen. De renovatiewerken zijn voltooid, de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden en het gebouw is op 1 oktober 2004 ter beschikking van de Europese Commissie gesteld. Aangezien het maatschappelijk doel van de nv weldra wordt beëindigd, besliste de Ministerraad dat de vereffening van Berlaymont nv 2000 een logische ontwikkeling in dit dossier is. De vereffenaars zullen onder andere het geschil met de aangestelde onderaannemers moeten uitklaren.