27 apr 2007 17:00

Vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Uitvoering van de wet die de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten wijzigt

Uitvoering van de wet die de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten wijzigt

De ministerraad keurde de principes goed van de aanpassing van heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten voor ondernemingen die investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit is een voorstel van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte. De principes van het uitvoeringsbesluit zijn: - de farmaceutische onderneming die terugbetaalbare geneesmiddelen in België commercialiseert en activiteiten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) in België uitvoert, kan een aanvraag indienen voor een vermindering van de heffingen, - de activiteiten die in aanmerking komen voor de vermindering zijn het basisonderzoek en de klinische testen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de uitgaven verbonden aan de innovaties van procédés, als die leiden tot een therapeutische meerwaarde op het vlak van morbiditeit, mortaliteit en levenskwaliteit, - alle uitgaven verbonden aan de OOI-activiteiten worden in rekening genomen: de uitgaven voor personeel, instrumenten, materiaal, gebouwen en gronden... - de eisen worden geglobaliseerd op het niveau van het Riziv en de jaarlijkse enveloppe toegekend aan de vermindering van de heffingen van 35 miljoen euro wordt verdeeld in functie van de dossiers, - voor de KMO's biedt Europa een gunstiger regime: de intensiteitsplafonds voor deze ondernemingen worden verhoogd, - ook kleine ondernemingen kunnen van een bijzonder regime genieten. De verminderingen worden niet beperkt door de enveloppe van 35 miljoen euro, maar worden toegekend volgens het totale in aanmerking komende bedrag.