29 jan 2021 17:27

Vergoeding aan bpost in het kader van de verlenging van het zesde beheerscontract

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een vergoeding aan bpost goed in het kader van de verlenging van het zesde beheerscontract tussen bpost en de Belgische Staat. 

Het zesde beheerscontract liep in principe af op 31 december 2020. bpost nam hiervoor in de zomer van 2020 contact op met het kabinet van de toenmalige minister van Overheidsbedrijven en vroeg naar een verlenging van twee jaar. De discussies werden uitgesteld in afwachting van de nieuwe regering. Ondertussen werd beslist om het zesde beheerscontract niet met twee, maar met slechts één jaar te verlengen via een automatische verlenging. Eén jaar is immers de minimumtermijn die nodig is om de Staat en bpost toe te laten een nieuw (zevende) beheerscontract te onderhandelen.

De vergoeding voor bpost ten gevolge van die verlenging wordt vastgesteld op maximum 110.443.363,26 euro voor 2021.