18 mrt 2022 16:19

Vergoeding administratiekosten voor uitbetalingsinstellingen belast met werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling van de vergoeding voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

Het wetsdecreet van 28 december 1944 bepaalt dat de RVA de uitbetalingsinstellingen kan vergoeden voor hun administratieve kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun opdrachten. Wat de werkloosheidstaken en werkloosheid met bedrijfstoeslag betreft, is het systeem van vergoeding van administratieve kosten gedefinieerd in het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor de administratieve kosten van de instellingen die de werkloosheidsuitkeringen betalen.

Er zijn twee formules om de uitkeringen te berekenen, afhankelijk van een dalende of stijgende werkloosheid. De formule voor het berekenen van vergoedingen voor administratieve kosten die wordt gebruikt wanneer het aantal werklozen daalt, heeft geleid tot grotere veranderingen in de financiering van de uitbetalingsinstellingen, als gevolg van de parameters die verschillen van de tweede formule. Om de impact van deze veranderingen af ​​te vlakken, was het noodzakelijk om de parameter aan te passen die de daling van de werkloosheid in de berekening meeneemt. Vandaar deze structurele aanpassing van de formule.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoeding voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen