20 jun 2020 10:31

Vergoeding voor de gedetacheerde personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de VN

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een forfaitaire vergoeding toekent aan de personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid die gedetacheerd zijn bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties en gespecialiseerde instellingen.

Het ontwerp van ministerieel besluit kent een maandelijks forfaitair bedrag toe aan sommige personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die gedetacheerd zijn bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties en gespecialiseerde instellingen.

Het bedrag van deze vergoeding is vastgesteld op 706,50 euro, waarvan 412,05 euro voor een basisvergoeding en 294,45 euro voor een voorschot op actieve representatiekosten.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.