01 mrt 2024 17:58

Vergunningsprocedure en veiligheidsvoorschriften voor de berging van radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een vergunningsprocedure en veiligheidsvoorschriften invoeren voor installaties voor de eindberging van radioactief afval.

Het eerste ontwerp voorziet in een specifiek vergunningsstelsel voor de definitieve bergingsplaatsen van radioactief afval.

Het tweede ontwerp bepaalt de veiligheidsvoorschriften specifiek voor de berging aan de oppervlakte van kortlevend laag- en middelactief radioactief afval.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor berging van radioactief afval

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties voor wat betreft de inrichtingen voor berging van radioactief afval