19 mei 2004 12:30

Verhofstadt blij over beslissing overlegcomité

De Eerste Minister Guy Verhofstadt verheugt zich over de beslissing van het Overlegcomité van 18 mei 2004: het Overlegcomité zegt zijn steun toe aan het project 175/25 van de herdenkingsplechtigheden en de feestelijkheden, georganiseerd in 2005 naar aanleiding van de viering van de 175ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België en van de 25ste verjaardag van het federalisme.

De Eerste Minister Guy Verhofstadt verheugt zich over de beslissing van het Overlegcomité van 18 mei 2004: het Overlegcomité zegt zijn steun toe aan het project 175/25 van de herdenkingsplechtigheden en de feestelijkheden, georganiseerd in 2005 naar aanleiding van de viering van de 175ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België en van de 25ste verjaardag van het federalisme.

Guy Verhofstadt toont zich uiterst tevreden over de titel van dit project: « Tijd om elkaar te ontmoeten ». « Dit wijst erop dat ons land volwassen geworden is. Het is ook onze wil om activiteiten te organiseren, niet via een nostalgische aanpak, maar wel toekomstgerichte activiteiten die gericht zijn op de jeugd, ontmoetingen en gastvrijheid ». De federale Regering heeft zowel de Gemeenschappen als de Gewesten betrokken bij de voorbereiding van de feestelijkheden. Een definitief programma zal tegen eind september worden uitgewerkt. Elke deelstaat zal projecten opstarten op basis van zijn bevoegdheden. Het is een ideale gelegenheid om aan te tonen hoe modern en dynamisch ons land wel is, vervolgt Guy Verhofstadt. Ook het verenigingsleven en de privé-sector worden verzocht initiatieven op te starten die in de lijn liggen van het project. Het programma zal uitgaan van de zeven volgende thema's: 1. Het federale en institutionele België laat toe het volledige institutionele landschap en, vooral naar de jongeren toe, de huidige structuren van ons land te belichten. In dit kader zullen contacten plaatsvinden tussen scholen in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. 2. België in beweging zal uitgaan van diverse individuele en collectieve sportevenementen die, eens te meer, de gelegenheid tot ontmoetingen bieden. Via sport kunnen immers een reeks waarden kunnen worden doorgegeven die overeenstemmen met de waarden die aan de basis liggen van onze maatschappij: gezondheid, deelname, ethiek, solidariteit, ploeggeest, emoties& 3. Het culturele België laat toe een programma te organiseren waaraan zowel communautaire als federale instellingen zullen deelnemen. Via tentoonstellingen, toneelkunst, rockconcerten, klassieke muziek, literatuur, erfgoed, & zullen de burgers uit diverse hoeken van het land met elkaar in contact kunnen komen. 4. Het België van de folklore en de tradities beklemtoont dat dit levendige erfgoed een groot aantal burgers bindt. Tussen evenementen en ontmoetingen door zullen uitwisselingen plaatsvinden om deze banden aan te moedigen en te versterken. In dit kader wensen de organisatoren dat zoveel mogelijk fanfares en harmonieconcerten plaatsvinden. 5. Het Belgische economische en sociale luik belicht eveneens een belangrijk en dynamisch aspect van ons land. Zowel op nationaal als op internationaal gebied beschikt België over unieke troeven waarvan het belang moet worden beklemtoond in samenwerking met de diverse actoren. Dit thema bevat talrijke facetten : de bestaande sociale mechanismen, het ongeëvenaarde sociale beschermingssysteem, ondernemingen die het mondiale leadership in hun sector op hun naam schrijven, & 6. België viert feest vormt de zesde krachtlijn van het programma. Omdat feestvieren en gastvrijheid twee unaniem erkende eigenschappen van de Belgische bevolking zijn. Het hele jaar door zullen feestelijkheden plaatsvinden, met bijzondere evenementen rond 21 juli, maar ook naar aanleiding van regionale en communautaire feesten. 7. Het gastronomische België verdient ook een ereplaats. Er zal een programma worden uitgewerkt in overleg met de actoren die betrokken zijn bij dit overleg, maar ook met producenten van kwaliteitsproducten. Dit project is ambitieus en zal nog veel voorbereidingswerk vereisen, beklemtoont de Eerste Minister. Tijdens de komende maanden zal het nog worden vervolledigd. Onze doelstelling bestaat erin alle inwoners van ons land bij de feestelijkheden te betrekken. Het programma dat momenteel wordt voorbereid in overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten biedt de mogelijkheid om deze doelstelling te bereiken.