24 jan 2006 13:34

Verhofstadt effent pad voor hervorming Hoge Raad v

Eerste Minister Verhofstadt en Vice Minister President van de Vlaamse Regering, Fientje Moerman, hebben vandaag in aanwezigheid van gouverneur Camille Paulus, de Voorzitter van de Hoge Raad ontboden om een uitweg te vinden voor de patstelling waarmee de Hoge Raad voor de Diamant (HRD) wordt geconfronteerd.

Eerste Minister Verhofstadt en Vice Minister President van de Vlaamse Regering, Fientje Moerman, hebben vandaag in aanwezigheid van gouverneur Camille Paulus, de Voorzitter van de Hoge Raad ontboden om een uitweg te vinden voor de patstelling waarmee de Hoge Raad voor de Diamant (HRD) wordt geconfronteerd.

Samen werd de analyse gemaakt van de situatie waarin de HRD zich bevindt, die gekenmerkt wordt door zowel een probleem van representativiteit, alsook door het feit dat de HRD in haar huidige juridische structur niet meer reglementair kan functioneren. Het is van het allergrootste belang voor de positie van Antwerpen als wereldcentrum voor de diament dat de evenwichten in de HRD worden hersteld, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige evolutie sector in de komende jaren. Tegelijkertijd moet een juridische oplossing worden geboden voor de beperkingen van het VZW statuut voor de ontplooiing van de (commerciële) activiteiten van de HRD. De overheid wil een nieuwe impuls geven aan die hervormingen van de HRD door de oprichting van een gezamenlijke werkgroep van juristen van de overheden en de HRD teneinde een nieuwe juridische structuur uit te tekenen waarin alle betrokken partijen evenwichtig zullen vertegenwoordigd zijn. Over een maand is een nieuwe bijeenkomst gepland van de Premier met de Voorzitter van de HRD om kennis te nemen van resultaten van de juridische werkgroep. De Premier roept alle betrokken spelers op om inmiddels geen olie op het vuur te gieten en in een sereen klimaat de hervorming samen voor te bereiden.