03 apr 2005 02:40

Verhofstadt - Het overlijden van Paus Johannes II

Eerste Minister Guy verhofstadt vernam het overlijden van Paus
Johannes Paulus II.

Eerste Minister Guy verhofstadt vernam het overlijden van Paus Johannes Paulus II.

Toen Karol Wojtyla Paus werd, gaf hij de katholieke kerk een nieuwe impuls, ondermeer door onvermoeid de hele wereld rond te reizen. Zelf afkomstig uit Polen, speelde hij bovendien een niet te onderschatten rol in de val van de Sovjet-Unie en van de communistische regimes in het voormalige Oostblok. Hoewel niet iedereen het eens is met sommige van zijn standpunten, zal niemand ontkennen dat Paus Johannes Paulus II een belangrijke stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van de tweede helft van de 20ste eeuw. Eerste Minister Guy Verhofstadt biedt, namens de regering, aan zijn familie en aan alle katholieke gelovigen zijn medeleven aan.