16 jul 2021 17:54

Verhoging van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit houdende de verhoging van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van zelfstandigen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit, aangepast aan het advies van de Raad van State, geeft uitvoering aan het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen over de welvaartaanpassingen van de uitkeringen in het zelfstandigenstelsel voor de periode 2021 – 2022 en verhoogt: 

  • uitkeringen inzake overbruggingsrecht met 2%, vanaf 1 juli 2021
  • vaderschaps- en geboorte-uitkering voor zelfstandigen met 1%, vanaf 1 mei 2021
  • uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te verlenen aan een persoon met 2%, vanaf 1 mei 2021

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.  

Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen in uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact