17 jul 2015 19:00

Verhoging van de federale dotatie van de Duitstalige Gemeenschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

Het ontwerp beoogt de verhoging van de federale dotatie van de Duitstalige Gemeenschap, die voor 2015 3 miljoen euro zal ontvangen en vanaf 2016 7 miljoen euro per jaar.

Wegens de afwezigheid van schaalvoordelen als gevolg van de kleinschaligheid van de Duitstalige Gemeenschap zijn aanvullende financiële middelen nodig voor de uitgaven die daaruit voortvloeien (oprichting van administratieve structuren, aanwerving van Duitstalig personeel, ontwikkeling en onderhoud van ICT-systemen in de Duitse taal).