17 nov 2023 17:00

Verhoging van de fietskilometervergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de fietskilometervergoeding verhoogt.

Het ontwerp voorziet een verhoging van de maximale sociaal vrijgestelde fietskilometervergoeding tot 0,35 €/km vanaf 2024 om de huidige kosten van het fietsgebruik beter te vergoeden. Er wordt ook een maximumbedrag ingevoerd van 2500 euro compensatie per kalenderjaar per werknemer.

Dit past in een reeks voorstellen van de regering om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer van alle werknemers te bevorderen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.