18 sep 2020 19:00

Verhoging van de getalsterkte bij de inzet van F-16’s binnen operatie Inherent Resolve

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de verhoging van de getalsterkte bij de inzet van F-16’s binnen operatie Inherent Resolve in 2020.

Op 26 juni 2020 heeft de ministerraad, in het kader van de strijd tegen DA’ESH in Irak en Syrië, de operationele inzet goedgekeurd van vier F-16’s, samen met een ondersteuningsdetachement van een 95-tal militairen vanuit Jordanië, vanaf begin oktober 2020 voor één jaar. 

De ministerraad keurt vandaag een verhoging van de getalsterkte voor deze inzet goed van 95 naar een 125-tal militairen gedurende maximum drie maanden,  teneinde de beveiligingsopdracht in Jordanië tijdelijk autonoom te kunnen uitvoeren in afwachting van de overname van deze taak door een partnernatie.