08 jun 2018 17:50

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inkomensgarantie voor ouderen verhoogt.

Vanaf 1 juli 2018 wordt de inkomensgarantie voor ouderen verhoogd met:

  • 8,8 euro voor samenwonenden (basisbedrag)
  • 13,2 euro voor alleenstaanden (verhoogd basisbedrag)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.