23 dec 2022 16:58

Verhoging van de leeflonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de leeflonen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

Het ontwerp draagt bij tot de welvaartvastheid van de uitkeringen. De basisbedragen van het leefloon en de uitkering voor personen met een handicap worden vanaf 1 juli 2023 met 2 % verhoogd.

De bedragen voor respectievelijk samenwonenden, alleenstaanden en mensen met een gezin ten laste zijn als volgt vastgelegd:

  • Vanaf 1 juli 2023: 6.038,83 euro; 9.058,25 euro; 12.241,74 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijke besluiten tot wijziging van, enerzijds, het koninklijk besluit van 3 september 2004 betreffende de verhoging van de bedragen van het leefloon en, anderzijds, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. - Aanpassing van welvaartsvastheid en sociale correcties 2023-2024 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (artikel 73bis en 73ter)