23 dec 2022 16:58

Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie goed voor een verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit kadert in de doelstelling uit het regeerakkoord om te evolueren naar een meer evenwichtige financiering van de brandweerdiensten.