20 mei 2022 14:45

Verhoging van de vergoeding voor reiskosten van slachtoffers van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over een verhoging van de vergoeding voor reiskosten van slachtoffers van arbeidsongevallen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel het bedrag van de kilometervergoeding te verhogen die aan slachtoffers van arbeidsongevallen wordt toegekend voor verplaatsingen met het eigen voertuig voor medische (na)zorg naar aanleiding van het arbeidsongeval. Het bedrag werd sinds 2002 niet meer aangepast.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op alle slachtoffers van een arbeidsongeval, zowel in de privé- als in de overheidssector. Deze maatregel is nodig om ervoor te zorgen dat de kosten die slachtoffers moeten maken voor reizen als gevolg van een arbeidsongeval overeenkomen met de huidige realiteit.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - Verplaatsingskosten van de slachtoffers van arbeidsongevallen