17 jul 2015 19:03

Verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Handicap Elke Sleurs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap verhoogt.

Het ontwerp beoogt de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2% te verhogen met ingang van 1 september 2015, door een beroep te doen op de welvaartsenveloppe.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap