23 nov 2018 17:28

Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogt.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, verhoogt het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in volgende sectoren van 1.361,23 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen):

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen

Geen verhoging van het plafond is mogelijk wanneer betrokkene voor dezelfde activiteit wél onder het toepassingsgebied van de wet over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie valt.

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers