19 jan 2007 11:03

Verhoging van het leefloon

Verhoging van het leefloon met 2% vanaf 1 april

Verhoging van het leefloon met 2% vanaf 1 april

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont een beslissing van de ministerraad uitvoert om de leeflonen aan de evolutie van de welvaart aan te passen. Die beslissing verhoogt de leeflonen met 2% op 1 april 2007 tot 4.576,21 euro voor samenwonenden, 6.867,31 euro voor alleenstaanden en 9.156,42 euro voor eenoudergezinnen en op 1 januari 2008 wordt dat 4.669,77 euro, 7.004,66 euro en 9.339,55 euro.