27 feb 2013 10:54

Verhoging van het minimumpensioen van zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad trekt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle de minimumpensioenen van zelfstandigen op. De maatregel wordt in tweede lezing goedgekeurd en kadert in het regeerakkoord dat de gelijkstelling van minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden voortzet.

Het minimumbedrag van het rustpensioen als gezin voor zelfstandigen wordt vanaf 1 april 2013 verhoogd tot 16 636,77 euro op jaarbasis (spilindex 1,3195). Het bedrag is aldus gelijk aan dat van de loontrekkenden.
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1 septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen