15 jun 2021 21:05

Verhoging van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers.

Op 19 april werd een akkoord bereikt over de verdeling van het welzijnspakket, dat voorziet in een verhoging van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld met 3,8% met ingang van 1 mei 2021.

Het doel van het ontwerp van koninklijk besluit is de bedragen van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld vast te stellen in de pensioenregeling voor werknemers.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.