23 dec 2022 16:58

Verhoging werkbonus voor werknemers met lage lonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkbonus voor lage inkomens verhoogt.

De werkbonus omvat de structurele vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan betaalde sportbeoefenaars.

Om te vermijden dat er nieuwe inactiviteitsvallen worden gecreëerd of bestaande worden versterkt, heeft het ontwerp van koninklijk besluit als doel het maximumbedrag van de werkbonus te verhogen vanaf 1 juli 2023.

De aanvullende begrotingen voor deze maatregel zijn respectievelijk 20,3 miljoen euro voor het derde en vierde kwartaal van 2023 en 41,1 miljoen euro voor het jaar 2024.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars