20 jul 2006 17:00

Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen

Aanvraag voor de verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen wordt eenvoudiger

Aanvraag voor de verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen wordt eenvoudiger

Op initiatief van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael besliste de ministerraad de procedure voor verhoogde investeringsaftrek die men toekent voor uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak en brand te vereenvoudigen. Kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen genieten van een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen. Die maatregel wordt nu aantrekkelijker gemaakt, om meer zelfstandigen te stimuleren om in beveiliging te investeren. De ministerraad besliste de procedure te vereenvoudigen. De algemene verplichting om de installatie door een technopreventief adviseur te laten goedkeuren wordt geschrapt. Die wordt vervangen door een lijst van veiligheidsinvesteringen die nog verder gespecifieerd wordt en die in aanmerking komen voor de belastingaftrek. De aannemer of fabrikant moet verklaren dat de investeringen aan de kwaliteitseisen voldoen. Voor de investeringen die niet op de lijst staan is nog steeds een goedkeuringsattest van een technopreventief adviseur nodig. De investeringen boven de 15.000 euro moeten op voorhand een gunstig advies krijgen van een technopreventief adviseur. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake investeringen in beveiliging goed en legt het aan de Raad van State voor.