15 sep 2017 16:57

Verhuis van het arrondissementscommissariaat in Voeren

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de huur van het appartement op het gelijkvloers van een nieuw gebouw in Voeren, Konijnsberg 9, voor de verhuis van het arrondissementscommissariaat van de FOD Binnenlandse Zaken.

Momenteel bevindt het federale kantoor van Voeren zich in een verouderde woning. Het voorgestelde appartement ligt in het centrum van de gemeente, in ’s-Gravenvoeren. De begindatum van de nieuwe huur werd vastgesteld op 1 oktober 2017.