23 mrt 2009 18:09

Verkeersbelasting

Naar aanleiding van berichtgeving in de pers deelt de Federale Overheidsdienst FINANCIEN mee dat bepaalde belastingplichtigen voor de belastbare periode die aanvangt in oktober 2008, geen uitnodiging tot betaling van de verkeersbelasting op hun autovoertuig ontvangen hebben.
Begin maart kregen die belastingplichtigen wel een eerste aanmaning in de bus waarbij die verkeersbelasting - een gewestelijke belasting -  werd gevorderd, met toevoeging van een administratieve boete van 50,00 € wegens laattijdige betaling.

Naar aanleiding van berichtgeving in de pers deelt de Federale Overheidsdienst FINANCIEN mee dat bepaalde belastingplichtigen voor de belastbare periode die aanvangt in oktober 2008, geen uitnodiging tot betaling van de verkeersbelasting op hun autovoertuig ontvangen hebben.

Begin maart kregen die belastingplichtigen wel een eerste aanmaning in de bus waarbij die verkeersbelasting - een gewestelijke belasting -  werd gevorderd, met toevoeging van een administratieve boete van 50,00 € wegens laattijdige betaling.

De administratie zal, zonder enig bijkomend ongemak voor de getroffen burger, de aangerekende boete wegens die ene laattijdige betaling kwijtschelden.