01 apr 2004 19:00

Verkeersboetefonds

Door het verkeersboetefonds krijgen de lokale politiezones extra middelen om specifieke acties inzake verkeersveiligheid op te zetten. Met de beslissing van de Ministerraad treedt nog een stuk van de nieuwe verkeerswet in werking.

Door het verkeersboetefonds krijgen de lokale politiezones extra middelen om specifieke acties inzake verkeersveiligheid op te zetten. Met de beslissing van de Ministerraad treedt nog een stuk van de nieuwe verkeerswet in werking.

In juni maken de ministers van Financiën en Begroting bekend hoeveel geld er voor het verkeersfonds beschikbaar is, op basis van de stijging van opbrengsten tussen 2002 en 2003. De politiezones zullen meteen een voorafbetaling van 50% van de toegewezen middelen krijgen. De andere helft zal in januari 2005 uitbetaald worden. Om geld uit het verkeersboetefonds te bekomen moeten de gemeenten zich engageren om actie te ondernemen in verband met: - de naleving van snelheidsbeperkingen; - de preventie of bestrijding van het rijden in staat van alcoholopname of van dronkenschap; - preventie of bestrijding van het rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden; - de naleving van de regels betreffende het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van andere beschermingsmiddelen; - de naleving van specifieke regels voor het wegvervoer ; of - bestrijding van hinderlijk en gevaarlijk parkeren of van agressief gedrag in het verkeer. Het verkeersboetefonds wordt deels op forfaitaire basis verdeeld op basis van de categorie van de politiezone, deels op basis van het aantal km wegen en deels op basis van de bereikte daling van het aantal doden en gewonden.