01 jun 2011 17:58

Verkeersveiligheid

Aankoop van speekseltesten

Aankoop van speekseltesten

De ministerraad geeft toestemming aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om uitzonderlijk het Gemeenschappelijke Verkeersveiligheidsfonds aan te spreken voor de aankoop van bijkomende speekseltesten voor de geïntegreerde politie.

Het departement Justitie heeft op dit ogenblik geen speekseltesten meer in voorraad om druggebruik op te sporen. Daarom wordt de aankoop van nieuwe speekseltesten uitzonderlijk gefinancierd met een deel van het overgedragen saldo van vorig jaar van het Verkeersveiligheidsfonds (gemeenschappelijke aankopen 2010). Het saldo is niet voorbehouden voor andere geplande of onvoorziene uitgaven.